კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

✈️ჩვენი მიღებული შემოსავლიდან ყოველ თვე 100$-ს გავათამაშებთ ერთ შემთხვევით მომხმარებელზე! ჩვენთან შედარებით დაბალი ან სტანდარტული ფასებია ბილეთებზე, გარდა ამისა შანსი ყოველთვე მოიგოთ 100$. დაჯავშნეთ ჩვენთან, ჩვენს წარმატებას თქვენც გიზიარებთ! 🌟

როდის გეკუთვნით ფრენის კომპენსაცია?

ფრენის კომპენსაცია არის ფინანსური ანაზღაურება, რომელიც შესაძლოა მგზავრებმა მიიღონ ავიაკომპანიისგან მათი მოგზაურობის გეგმები შეფერხებისთვის. ეს კომპენსაცია, როგორც წესი, რეგულირდება სპეციალური საავიაციო კანონებითა და რეგულაციებით, რომლებიც შეიძლება განსხვავდებოდეს რეგიონის მიხედვით. ძირითადი სცენარები, როდესაც ფრენის კომპენსაცია გაიცემა, არის:

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. ფრენის დაგვიანება: თუ თქვენი ფრენა დაგვიანდა გარკვეული დროით (სამი საათი და მეტი), შეიძლება გქონდეთ კომპენსაციის მიღების უფლება. თანხა და უფლებამოსილება შეიძლება დამოკიდებული იყოს ფაქტორებზე, როგორიცაა დაგვიანების ხანგრძლივობა, ფრენის მანძილი და დაგვიანების მიზეზები და სხვა.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. ფრენის გაუქმება: როდესაც ფრენა უქმდება, მგზავრებს შეუძლიათ მიიღონ კომპენსაცია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ისინი წინასწარ არ იყვნენ ინფორმირებული გაუქმების შესახებ და არ არის შესაძლებელი გონივრულ ვადებში ალტერნატიული ფრენის დაჯავშნა.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. უარი თქვას ჩასხდომაზე: თუ თქვენ უარი გეთქვათ ჩასხდომაზე ზედმეტი ჯავშნების გამო (როდესაც ავიაკომპანიები ყიდიან ხელმისაწვდომ ადგილებზე უფრო მეტ ბილეთს) და თქვენ ნებაყოფლობით არ გსურთ ადგლის დათმობა, შესაძლოა მიიღოთ კომპენსაცია.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. გამოტოვებული დამაკავშირებელი ფრენები: იმ შემთხვევებში, როდესაც ერთი ფრენის დაგვიანება იწვევს დამაკავშირებელი ფრენის გამოტოვებას (და ორივე ფრენა ერთნაირი ჯავშნითაა), შეიძლება გქონდეთ კომპენსაციის უფლება.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

კომპენსაციის ზუსტი წესები და ოდენობები ხშირად განისაზღვრება რეგიონალური კანონებით. Მაგალითად:

კომპენსაცია ჩვეულებრივ გაიცემა პირდაპირი ფულადი გადახდის, სამოგზაურო ვაუჩერების ან მომსახურების სახით. მნიშვნელოვანია, რომ მგზავრებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები და ავიაკომპანიის კონკრეტული პოლიტიკა, ისევე როგორც ნებისმიერი გამონაკლისები (როგორიცაა განსაკუთრებული გარემოებები, მაგალითად ცუდი ამინდი და სხვა), რომელიც შეიძლება არ იყოს კომპენსაციის გარანტია.

რა ოდენობის ფრენის კომპენსაცია მეკუთვნის?

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

ფრენის კომპენსაციის ოდენობა დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის რეგიონის რეგულაციებზე, ავიაკომპანიის პოლიტიკაზე, დაგვიანების ხანგრძლივობაზე, ფრენის მანძილისა და შეფერხების სპეციფიკაზე. აქ მოცემულია რამდენიმე ზოგადი მაგალითი ფრენის კომპენსაციის ოდენობის შესახებ, რომელიც დაფუძნებულია ევროკავშირის EC 261 რეგულაციაზე:

 1. ფრენის დაგვიანებისთვის:

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. ფრენის გაუქმებისთვის:
 1. ჩასხდომაზე უარის თქმისთვის:
 1. დამაკავშირებელი ფრენის გამოტოვებისთვის :

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საგანგებო გარემოებებმა, როგორიცაა ექსტრემალური ამინდი ან საჰაერო მოძრაობის კონტროლის შეფერხებები, შესაძლოა ავიაკომპანია გაათავისუფლოს კომპენსაციის გადახდისგან.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

ევროკავშირის გარეთ წესები და თანხები შეიძლება იყოს სრულიად განსხვავებული. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში არ არსებობს ფედერალური მოთხოვნა კომპენსაციისთვის დაგვიანებული ან გაუქმებული ფრენების შემთხვევაში და თითოეულ ავიაკომპანიას აქვს საკუთარი პოლიტიკა.

ყოველთვის შეამოწმეთ კონკრეტული ავიაკომპანიის პოლიტიკა და საჰაერო მგზავრების უფლებების შესაბამისი რეგულაციები ყველაზე ზუსტი და უახლესი ინფორმაციის მისაღებად.

როგორ მიიღოთ კომპენსაცია გაუქმებული ან დაგვიანებული ფრენისთვის?

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

ფრენის კომპენსაციის მისაღებად საჭიროა შეავსოთ ელექტონული განაცხადი, გთავაზობთ კომპენსაციის მოთხოვნის მოკლე გზავმკვლევს:

 1. განაცხადის შევსება: პირველი ნაბიჯი არის განაცხადის შევსება. ეს ჩვეულებრივ შეიძლება გაკეთდეს ონლაინ ან მომხმარებელთა მომსახურების სააგენტოების საშუალებით. თქვენ უნდა მიუთითოთ დეტალები თქვენი ფრენისა და შეფერხების შესახებ.
 2. ავიაკომპანიის რეაგირების დრო: ავიაკომპანიებს, როგორც წესი, აქვთ საკუთარი ვადები კომპენსაციის განაცხადებზე რეაგირებისთვის. ევროკავშირში, ავიაკომპანიები თქვენს განაცხადს უპასუხებენ გონივრულ ვადაში, ხშირად ექვს-რვა კვირაში. თუმცა, ეს ვადები შეიძლება განსხვავდებოდეს.
 3. დამუშავების დრო: თუ ავიაკომპანია დაამტკიცებს თქვენს მოთხოვნას, თანხის გადახდის დრო შეიძლება სხვადასხვანაირად განისაზღვროს. ზოგიერთ ავიაკომპანიას შეუძლია კომპენსაციის გაცემა შედარებით სწრაფად (რამდენიმე კვირაში), ხოლო ზოგს შეიძლება რამდენიმე თვე დასჭირდეს.
 4. განსაკუთრებული შემთხვევები: თუ თქვენი საქმე გართულდა და დაიწყო დავა ფრენის შეფერხების მიზეზებთან დაკავშირებით, ან თუ ის მოიცავს სასამართლო პროცესს, ვადა შეიძლება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ასეთ შემთხვევებში, პრობლემის მოგვარებას შეიძლება დასჭირდეს რამდენიმე თვიდან ერთ წელზე მეტი.
 5. რეგიონალური განსხვავებები: სხვადასხვა რეგიონს აქვს განსხვავებული რეგულაციები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ვადაზე. მაგალითად, ევროკავშირის რეგულაციები საკმაოდ მკაცრია მგზავრების უფლებებთან დაკავშირებით, მაშინ როცა სხვა რეგიონებს შეიძლება ჰქონდეთ უფრო რბილი ან ნაკლებად განსაზღვრული პროცესები.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

თუ თქვენ არ მიგიღიათ პასუხი ავიაკომპანიისგან გონივრულ ვადაში, ან თუ უკმაყოფილო ხართ მათი პასუხით, შეგიძლიათ მოიძიოთ რჩევა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციისგან ან იურიდიული პროფესიონალისგან, განსაკუთრებით უფრო რთულ შემთხვევებში.

რა სახით ხდება კომპენსაციის მიღება?

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

ავიაკომპანიებმა შეიძლოება შემოგთავაზონ კომპენსაციის მიღბის სხვადასხვა ხერხები. კომპენსაციის ბუნება ხშირად დამოკიდებულია ავიაკომპანიის პოლიტიკაზე, კონკრეტულ სიტუაციაზე და ზოგჯერ რეგიონალურ კანონებზე. აქ არის ანაზღაურების რამდენიმე მაგალითი:

 1. ფულადი კომპენსაცია: ეს არის პირდაპირი ნაღდი ანგარიშსწორება ან საბანკო გადარიცხვა მგზავრისთვის. თანხა შეიძლება განსხვავდებოდეს დაგვიანების ხანგრძლივობის, ფრენის მანძილისა და რეგიონალური რეგულაციების მიხედვით (როგორც EC 261 ევროკავშირში).
 2. სამოგზაურო ვაუჩერები ან კრედიტები: ნაღდი ფულის ნაცვლად, ზოგიერთმა ავიაკომპანიამ შესაძლოა შემოგთავაზოთ სამოგზაურო ვაუჩერები ან კრედიტები მომავალი ფრენებისთვის. ეს ვაუჩერები ზოგჯერ შეიძლება აღემატებოდეს კომპენსაციის ფულად ღირებულებას, მაგრამ მათ აქვთ შეზღუდვები და ვარგისიანობის ვადები.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. ბილეთის კლასის შეცვლა მომავალ ფრენებზე: როგორც კომპენსაციის ფორმა, ავიაკომპანიამ შეიძლება შემოგთავაზოთ უფასოდ თქვენს შემდეგ ფრენაზე ბილეთის კლასის შეცვლა, მაგალითაფ ეკონომიდან ბიზნეს კლასზე გადასვლა.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. დამატებითი ბონუს ქულები: ავიაკომპანიებმა შეიძლება შემოგთავაზონ დამატებითი ქულები კომპენსაციის სახით, რომლებიც დაემატება თქვენს ლოიალობის პროგრამის ანგარიშს.
 2. კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების ვაუჩერები: ხანმოკლე დაგვიანებისთვის, ავიაკომპანიები ხშირად აწვდიან კვებისა და გამაგრილებელი სასმელების ვაუჩერებს აეროპორტში გამოსაყენებლად.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. განთავსება და ტრანსპორტი: ხანგრძლივი დაგვიანების ან ღამით ფრენის გაუქმების შემთხვევაში, ავიაკომპანიებს შეუძლიათ შემოგთავაზონ განთავსება ახლომდებარე სასტუმროში, მათ შორის ტრანსპორტირება აეროპორტიდან და უკან.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. ხელახლა დაჯავშნა ან ალტერნატიული ტრანსპორტირება: გაუქმების ან გამოტოვებული დამაკავშირებელი ფრენის შემთხვევაში, ავიაკომპანიები ჩვეულებრივ გთავაზობენ ხელახლა დაჯავშნას მომდევნო ხელმისაწვდომ რეისზე ან უზრუნველყოფენ ტრანსპორტირების ალტერნატიული საშუალების მოძიებას თქვენი დანიშნულების ადგილამდე.
 2. თანხის დაბრუნება: თუ ფრენა გაუქმებულია და თქვენ აღარ აპირებთ გამგზავრებას, ან უარი გეთქვათ ჩასხდომაზე თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ, შეიძლება გქონდეთ თქვენი ბილეთის ღირებულების სრულად დაბრუნების უფლება.

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

კომპენსაციის ტიპსა და ოდენობაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს შეფერხების მიზეზმა (როგორიცაა ამინდის პირობები, ტექნიკური პრობლემები ან გადაჯავშნა), დაგვიანების ხანგრძლივობამ და თქვენი ფრენის მანძილმა. მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი უფლებებისა და ავიაკომპანიის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც, როგორც წესი, შეგიძლიათ იხილოთ მათ ვებსაიტზე.

ხშირად დასმული კითხვები:

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. რა არის ფრენის კომპენსაციის მიღების მიზეზები?
 1. რა ოდენობის კომპენსაციის მიღება შემიძლია დაგვიანებული ფრენისთვის?
 1. რა უნდა გავაკეთო, თუ ჩემი ფრენა გაუქმებულია?
 1. მაქვს თუ არა კომპენსაციის უფლება უამინდობის გამო ფრენის დაგვიანებისთვის?

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. როგორ მოვითხოვო კომპენსაცია შეფერხებული ფრენისთვის?
 1. რამდენი დრო სჭირდება კომპენსაციის მიღებას მოთხოვნის შემდეგ?
 1. შემიძლია თუ არა კომპენსაციის მიღება დამაკავშირებელი ფრენის გამოტოვების შემთხვევაში?

კომპენსაცია ავიაბილეთებზე - დაგვიანებული და გადადებული ფრენები, ზედმეტობით გაყიდული ბილეთები

 1. Როგორ მოვიქცე, თუ ავიაკომპანია ფულადი კომპენსაციის ნაცვლად მთავაზობს სამოგზაურო ვაუჩერს?
 1. უზრუნველყოფენ თუ არა ამერიკული ავიახაზები კომპენსაციას ფრენის შეფერხებისთვის?
 1. რა მოხდება, თუ არ ვარ კმაყოფილი ავიაკომპანიის პასუხით ჩემს კომპენსაციის მოთხოვნაზე?

გახსოვდეთ, კომპენსაციის კონკრეტული წესები შეიძლება განსხვავდებოდეს ავიაკომპანიისა და რეგიონის მიხედვით, ამიტომ მნიშვნელოვანია შეამოწმოთ შესაბამისი რეგულაციები და ავიაკომპანიის პოლიტიკა.

გაქვთ კითხვები?

დაგვიწერეთ კომენტარებში, თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია!